Konsultacje

Pełen zakres udzielanych konsultacji kardiologicznych:

 • choroba niedokrwienna serca
 • stan po zawale mięśnia sercowego, po angioplastyce wieńcowej, po pomostowaniu aortalno- wieńcowym CABG („by-passy”)
 • wady nabyte oraz wrodzone u dorosłych
 • zaburzenia rytmu serca, w tym bloki przedsionkowo-komorowe, migotanie przedsionków, częstoskurcze
 • diagnostyka omdleń
 • nadciśnienie tętnicze
 • kardiomiopatie
 • choroby kardiologiczne u kobiet w ciąży
 • zatorowość płucna
 • prewencja chorób układu krążenia
 • i inne

Pełen zakres badań dodatkowych:

 • spoczynkowe ekg
 • badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • badanie echokardiograficzne ( UKG, echo serca)
 • 24 godzinne monitorowanie akcji serca ( Holter-ekg)
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego ( Holter-ciśnieniowy)
 • możliwość skierowania na scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego (SPECT), echokardiografię przezprzełykową oraz obciążeniową (próba dobutaminowa), tomografię komputerową, rezonans magnetyczny sercaOpinie

Michał Ploch - ZnanyLekarz.pl