O mnie

7Doktor nauk medycznych Michał Ploch jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który to ukończył w 2008 roku.

Swoją drogę zawodową związał z kardiologią już w trakcie III roku studiów, biorąc udział w programie Mistrz-Uczeń, realizowanym przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie towarzyszył autorytetom polskiej kardiologii w codziennej pracy klinicznej i naukowej.

Po ukończeniu studiów oraz stażu podyplomowego kontynuował kształcenie w kardiologii jako rezydent w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

W 2011 roku dzięki zdobytemu dorobkowi naukowemu oraz po przeprowadzeniu prospektywnego badania, zdobył tytuł doktora nauk medycznych w zakresie kardiologii.

W 2016 roku na podstawie zdanego dwuetapowego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zdobył tytuł specjalisty kardiologa.

Aktualnie dr n.med. Michał Ploch pracuje oraz pełni dyżury w Oddziale Kardiologii Scanmed w Kluczborku, a także udziela ambulatoryjnych konsultacji kardiologicznych w Opolu.

Doktor nauk medycznych Michał Ploch w szczególności pasjonuje się echokardiografią, stale pogłębia swoją wiedzą oraz umiejętności w szkoleniach organizowanych przez wiodące polskie oraz zagraniczne ośrodki. Jest również certyfikowanym badaczem klinicznym oraz koordynatorem klinicznym międzynarodowych badań z zakresu kardiologii.

Jako członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego bierze udział w licznych ogólnokardiologicznych sympozjach oraz konferencjach.

Prywatnie zaś jest mężem, ojcem dwóch córek oraz zapalonym wędkarzem.

Podstawowe informacje:

  • absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • wiedza i umiejętności zdobyte w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
  • członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • współautor kilku publikacji naukowych oraz rozdziałów książkowych
  • szczególne zainteresowania zawodowe: echokardiografia, międzynarodowe badania kliniczne z zakresu kardiologii

 

facebook

Opinie

Michał Ploch - ZnanyLekarz.pl

Pogoda w Opolu